מהן השקעות אלטרנטיביות? ולמה זה כדאי?

מאת: שוקי לוי

[email protected]

מהן השקעות אלטרנטיביות?

​השקעה אלטרנטיביות היא כל השקעה שאינה סחירה בבורסה (מניה או איגרת חוב) ואינה פיקדון במזומן. ההבדל בין ההשקעות האלה להשקעות בבורסה הוא בעובדה שמאחר שהן לא סחירות, הקורלציה בינן לבין ביצועי השוק נמוכים יחסית ולעתים אף שלילי. עד לא מזמן השקעות אלו היו פתוחות ללקוחות כשירים בלבד (לקוחות עושר). היקף ההשקעות בעולם האלטרנטיבי הוא בערך כ-10 טריליון דולר. להשקעות הללו יש מגוון גדול מאוד של נכסים, לדוגמא:

נדל"ן, קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות, אשראי, ועוד.

ולמה זה כדאי?

תנודתיות נמוכה ולפעמים לא קיימת לשוק ההון המסורתי

פוטנציאל תשואה גבוהה יותר מאשר בשוק ההון באותה רמת סיכון

הנגשה של אפשרויות השקעה שונות שלא היו פתוחות עד כה לקהל הרחב, אלא רק ללקוחות כשירים בלבד.

ממוצע תשואת התיק אלטרנטיבי כמו התיק המוצג לדוגמא טוב יותר היסטורית מאשר תשואת ה"תיק המסורתי".

* אין באמור הבטחת תשואה בשום צורה שהיא, כל ההשקעות יכולות להיות בעלות ביצועים טובים או גרועים יותר ואף שליליים.

מהן השקעות אלטרנטיביות? ולמה זה כדאי?