שלושת שימושים לתיקון 190 – מתי להשתמש בתיקון ולמי הוא מתאים

מאת: אסף פסה

[email protected]

מדריך קצר להכרת תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה (להלן – "תיקון 190" או "התיקון") מוזכר רבות כפתרון לכסף נזיל, כתחליף לתיק השקעות וכהזדמנות לשימוש בהטבות מס. 

מהו תיקון 190? מהם יתרונותיו? מהם חסרונותיו? והכי חשוב – למי הוא מתאים ומתי? 

יצרנו מדריך קצר המנסה לפשט, בשפה ברורה ובגובה העיניים, את מהותו של תיקון 190.

תיקון 190, וליתר דיוק – הפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190, מעניקה יתרון לבעלי כספים נזילים בשלושה שימושים מרכזיים:

 1. קבלת קצבה פטורה ממס לאחר גיל 60. 
 2. ניהול השקעות באמצעות קופת גמל ושמירה על נזילות הכסף.  
 3. תכנון וניהול נכון בהעברה הון בין דורית (הורשה).

נחזור להתחלה – מהו תיקון 190 ? 

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נועד, בין היתר, לאפשר ולעודד הפקדה של כסף נזיל לקופות גמל, מחשבון עו"ש, מפק"מ ומתיקי השקעות במטרה לעודד את הציבור להגדיל את החסכונות. התיקון מאפשר לחוסכים ליהנות מהיתרונות המובנים של קופת גמל – דחיית מס, ניהול השקעות מקצועי, דמי ניהול נמוכים, אפשרות למעבר בין מנהלי השקעות ללא אירוע מס, שקיפות, מגוון מסלולי השקעה ועוד. בנוסף לכך, התיקון מאפשר למשוך את הכספים לאחר גיל 60 באחת משתי דרכים: 1. כקצבה פטורה ממס 2. במשיכה חד פעמית בתשלום מס על הרווחים של 15% נומינלי.

כדאיות ההפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190 תלויה ביכולות, ברצונות ובצרכים של החוסך ואיננה מתאימה לכל אחד. אי הכרת הכללים להפקדה עלולה לגרום נזק ומומלץ לבצע פעולה שכזאת בליווי איש מקצוע סוכן/יועץ פנסיוני בעל רישיון מטעם רשות שוק ההון והביטוח.

האפשרות הראשונה לשימוש בתיקון 190 – קבלת קצבה פטור ממס. 

האפשרות הברורה והפשוטה ביותר – משיכת קצבה – תתאפשר לאחר הגעה לגיל פרישה, גיל 60, ותהיה פטורה ממס רווחי הון וכן פטורה ממס הכנסה. אפשרות זו מתאימה למי שיש בידו כספים נזילים והוא מעוניין לקבל קצבה חודשית, או לחילופין להגדיל את הקצבה החודשית הקיימת.

האפשרות השנייה לשימוש בתיקון 190 – היוון – משיכה הונית. 

באפשרות זו העניינים מעט מסתבכים. 

בכדי שתתאפשר משיכה של כסף שהופקד לקופת גמל לפי תיקון 190 חייבים להתקיים מספר תנאים: 

 1. המשיכה תתאפשר רק לאחר גיל 60. 
 2. הלקוח החל לקבל קצבה מינימלית, קצבה מובטחת העולה על סכום הקצבה המזערי (כ- 4,500 ₪ המתעדכן אחת לתקופה). 

יש לשים לב כי לא כל קצבה נכללת בחישוב הקצבה המינימלית (לדוגמא: תשלומים מביטוח לאומי, רנטה ממדינה זרה וקצבת שארים אינם נכללים בחישוב הקצבה).

 1. בנוסף לכל אלה, עבור כל הפקדה בשנה קלנדרית "ינעל" סכום של כ 35,000 ₪ ככסף קצבתי ויתאפשר ביצוע היוון רק באישור פקיד שומה. 
 2. משיכת הכסף תחויב בתשלום מס של 15% נומינלי על הרווח שנצבר בקופה. בשונה ממס של 25% על הרווח הריאלי בעבור רווחי הון בהשקעה בשוק ההון. 

האפשרות השלישית לשימוש בתיקון 190 – העברה בין דורית. 

במידה שלכספים אין "יעוד ברור" והתכנון לשימוש בכסף הוא לצורך העברת הון בין דורית (הורשת הכסף לדור הבא), לתיקון 190 יתרונות על פני האפשרויות האחרות לניהול הכסף (עו"ש, פק"מ, תיק השקעות, פוליסת חיסכון ועוד… ) 

 1. דחיית מס 
 2. עלויות 
 3. בחירת גוף מנהל 
 4. מסלולי השקעה 
 5. פיזור נכסים 

בנוסף ליתרונות אלה, המובנים בקופות הגמל, השימוש בתיקון מאפשר במקרה של הורשת הכסף יתרונות בשני תרחישים עיקריים: 

אם העמית נפטר לפני גיל 75, המוטבים זכאים לקבל את הכספים כסכום חד פעמי בפטור מלא ממס. זוהי הטבת מס משמעותית, שמשכה חוסכים רבים להשתמש בתיקון 190 כמסלול הורשה פטור ממס.

אם העמית נפטר לאחר גיל 75, המוטבים יוכלו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי ולשלם מס בגובה של 15% על הרווח הנומינלי – בהתאם לזכויות שעמדו לרשותו של העמית טרם פטירתו. לחילופין, המוטבים זכאים לקבל את הכספים בדרך של קצבה חודשית פטורה ממס בתנאי שהמוטבים מעל גיל 60.

לסיכום, יש לבחון ולהתאים את הצרכים והיכולות של הלקוח לפני שימוש והפקדה לפי תיקון 190. מומלץ להיעזר באיש מקצוע מוסמך המתמחה בתחום לפני קבלת החלטה.  

אסף פסה סוכן ביטוח פנסיוני, הינו סוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון מוסמך מרשות שוק ההון והביטוח, אשר פועל כסוכן ביטוח פנסיוני ולא כיועץ פנסיוני. עובד בשיתוף סוכנות ביטוח תאגיד בשם, "סלע סוכנות לביטוח בע"מ" אשר הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד, בבעלות מיטב דש השקעות בע"מ. המידע המפורסם לעיל מובא באופן כללי, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע שלם וממצה. מודגש כי האמור מבוסס על הוראות הדין וככל שיש סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין תגברנה הוראות הדין. כמו כן, אין באמור כדי להוות תחליף ליעוץ כלשהו, ובכלל זה: יעוץ או שיווק פנסיוני, שיווק השקעות, יעוץ מס.