5 טיפים להטבות מס סוף שנה לעצמאים

מאת: אריאל ירדני

[email protected]

עצמאי? קבל 5 טיפים להטבות מס 

לעצמאי יש חובות רבים, אך מגיעות לו גם הטבות מס מהמדינה. 

אל תסתפקו בהפקדה המינימלית לפנסיית החובה לעצמאים, אלא נצלו את הטבות המס המגיעות לכם. ההטבות מעניקות פטור ממס רווחי הון ומקטינות את התשלום לביטוח לאומי.

חשוב לבחון את הנושא אחת לשנה ולנצל את ההטבות המקסימליות בצורה מושכלת.

גובה ההטבות עשוי להשתנות בהתאם לנתוניו האישיים של העובד, ולכן מומלץ להתייעץ עם גורם מוסמך.

טיפ 1 – קרן השתלמות – קרן השתלמות מעניקה לך הטבת מס במועד ההפקדה, דחיית מס עד המשיכה ופטור ממס רווחי הון בעת המשיכה.

הפקדה שנתית לקרן מעניקה:

א. פטור ממס רווח הון- עד 18,600 ש"ח (נכון ל-2020). הפקדות מעל סכום זה יחויבו במס רווחי הון. 

ב. ניכוי מס – הקטנת ההכנסה החייבת במס – אפשרות להפקיד סכום שנתי מצטבר של עד 11,925 ש"ח ולקבל עבורם ניכוי מס בהתאם למדרגת המס שלכם.  הטבה זאת מקטינה את ההכנסה החייבת במס ואיתה את מס ההכנסה (ואת הביטוח הלאומי) שאותו עליך לשלם.

מה משמעות הדבר?

אם למשל הכנסתכם השנתית כעצמאים עומדת על 170,000 ש"ח, ההפקדה השנתית המוכרת לצורך ניכוי תעמוד על 7,650 ש"ח (4.5% מגובה ההכנסה השנתית) ומדרגת המס השולי צפויה לעמוד על 20%. 
בהתאם לכך, הפקדה שנתית בגובה 7,560 ש"ח לקרן השתלמות, תזכה אתכם בהטבת מס בגובה 1,530 ש"ח.

טיפ 2 – אל תסתמכו על פנסיית החובה לעצמאיים – התחילו לחסוך מידי חודש בקופת גמל להשקעה.

התקופה האחרונה הדגישה יותר מכל את חשיבות החיסכון הזמין לשעת חירום.  עצמאים רבים נשארו מחוסרי הכנסה מחודש מרץ.

מדובר במוצר השקעה לטווח קצר עד ארוך, שיכול להיות נזיל בכל רגע.

ניתן לבחור רמת סיכון בהתאם לצרכי המבוטח ולשנות בהמשך ללא שום אירוע מס.

בעת מימוש ההשקעה  משלמים מס על הרווח.

היתרון בשימוש בקופת גמל להשקעה כקופה לשעת חירום הוא שבמידה ולא נשתמש בכספים נוכל בגיל 60 להעביר אותם אל החיסכון הפנסיוני ולקבל מהם קצבת זקנה הפטורה ממס. 

חשוב לזכור כי חיסכון בקופת גמל להשקעה אינו מעניק הטבות מס ואינו  מוכר לצורך פנסיית חובה לעצמאים.

טיפ 3 – הטבת מס בקרן הפנסיה

ניתן לקבל הטבת מס עבור הפקדה לקרן פנסיה\ קופת גמל \ ביטוח מנהלים. בניגוד לקרן השתלמות את כספי הפנסיה נפגוש בגיל פרישה.

תקרת הכנסה לעצמאי לקרן הפנסיה בשנת 2020 עומדת  על 211,200 ש"ח, מהם  ניתן להפקיד 16.5% – 34,848 ש"ח שיקנו לך הטבת מס.

מתוכם 5.5% זיכוי = 11,616 ₪ שנתי ( זיכוי הכוונה החזר כספי ממס הכנסה )

מתוכם 11.5 ניכוי = 23,232 ₪ שנתי ( ניכוי הכוונה הקטנת חבות המס השולי )

35% זיכוי (מתוך 11,616) = 4066 ₪

35% ניכוי (מתוך 23,232) = 8132 ₪.

שווי הטבה לניכוי ביטוח לאומי מס בריאות 4142 ₪

סה"כ הטבה שנתית 16,339 ₪ שהם 47% מההפקדה השנתית 34,848 ₪.

טיפ 4 – התאמות הכיסוי הביטוחי להכנסות

ההפקדה לחיסכון הפנסיוני אינה כוללת רק חיסכון לגיל פרישה, אלא נותנת מענה גם למקרי נכות או מוות, וכן משתנה בין המכשירים פנסיה , מנהלים וגמל. – לא כל כך ברור למה הכוונה..

גובה הכיסוי הביטוחי נגזר מההפקדה החודשית, ולכן במקרים רבים אנו נתקלים בפער עצום בין ההכנסה בפועל לבין הכיסוי הביטוחי שהמבוטח יקבל.

במקרה של אובדן כושר עבודה נקבל 75% מההכנסה המבוטחת בקרן הפנסיה ולא מההכנסה בפועל, ובמקרה מוות המשפחה תקבל קצבה של 100% מההכנסה המבוטחת.

לצורך השלמת הפערים ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים. שניהם מוכרים כהטבות מס. בנוסף נוכל לרכוש ביטוח הכולל הגדרה עיסוקית בהתאם לעיסוק האחרון שלנו.

ניתן לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה בעלות של עד 3.5% מהכנסה החודשית ולא יותר מ- 3.5% מפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (בשנת 2020 26,377 ש"ח), כ – 923 ₪ בחודש.

במידה ורכשתם ביטוח אבדן כושר עבודה באופן עצמאי, רק 16% מהפקדה שלכם לחיסכון פנסיוני תוכר לצורך הטבות מס (ולא 16.5%).

גובה סכום הרכישה של הביטוח יהיה בהתאם לצרכי המבוטח ומשפחתו ולהכנסה שאותה המבוטח  מעוניין להבטיח למשפחה במקרה של מוות.

במידה ולא ניצלת את מלוא הטבת המס על ההפקדה לפנסיה כעצמאי, תוכל לקבל הטבת מס נוספת על רכישת ביטוח החיים.

טיפ 5 – פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

החל משנת 2012 ניתן להפקיד לפנסיה לבעל שליטה כמו לכל שכיר אחר בעסק, כאשר רק ההפקדה לרכיב הפיצויים מוגבלת בתקרה שנתית שעומדת בשנת 2020 על 12,400 ש"ח.

פנסיה תקציבית מאפשרת לבעלי שליטה ולבני משפחה העובדים בעסק למשוך פנסיה מתוך החברה לאחר פרישתם מהחברה. הפנסיה מוגדרת כקצבה מזכה בפקודת מס הכנסה ובעל השליטה יוכל לקבל פטור ממס בהתאם לתיקון 190.

עצמאי שהכנסתו החודשית הייתה 10,000 ש"ח למשך 30 שנות עבודה יכול ליהנות כעת מפנסיה תקציבית בשיעור של 4,500 ש"ח בחודש.

כדי שהפנסיה התקציבית תפעל, העסק צריך להמשיך לעבוד גם אחרי מועד פרישת המבוטח..

מצד החברה – הפנסיה המשולמת היא הוצאה מוכרת עד לתקרה. התקרה מחושבת כמכפלת השכר הממוצע השנתי כפול 1.5% .

מצד בעל השליטה – הפנסיה התקציבית נחשבת לקצבה מזכה ונהנית מפטור ממס על לתקרה של 52% מתקרת קצבה מזכה ( 8,510 ש”ח לשנת 2020 ). הפטור יעלה במדרגה נוספת ויכול להגיע עד 67% מתקרת קצבה מזכה.