6 יתרונות בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה

מאת: גיא אסף

[email protected]

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר בחלקו להפקיד כספים פנויים  לקופת גמל כחלק ממגמת  עידוד הציבור ע"י המדינה לחסוך לגיל פרישה ובכך ליהנות ממספר יתרונות:

  1. נזילות של הכסף – בשונה מקופת גמל "רגילה", ישנם שני תנאים שבהם מתקיים תנאי הנזילות:  
  • א. גיל החוסך הוא מעל 60.
  • ב. החוסך מקבל פנסיה מזערית.
  1. מיסוי מופחת – מיסוי של 15% מס נומינלי במקום 25% מס ריאלי (כמו בכל השקעה אחרת בשוק ההון) זוהי הטבה אדירה בסביבת אינפלציה נמוכה.  
  2. דמי ניהול נמוכים – בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים.
  3. פיזור השקעות – פיזור השקעות רחב, מניות ואגרות חוב בארץ ובחו"ל, ני"ע סחירים ולא סחירים, נדל"ן מניב, תשתיות ותחומים נוספים אליהם לא ניתן להיחשף דרך אפיקי השקעה אחרים.
  4. מינוי מוטבים – ניתן לעדכן מוטבים אשר יקבלו לידיהם את הקופה במקרה פטירה חס וחלילה ללא צו ירושה או צוואה.
  5. העברה בין דורית – כלי תכנון העברת כספים בין דורית.

          #  במקרה פטירת העמית עד גיל 75 – יורשיו יקבלו את יתרת הכספים פטורים ממס רווחי הון.

          # במקרה פטירת העמית מעל גיל 75 – יורשיו של העמית יקבלו לידהם את הכספים בניכוי מס של 15% נומינלי או יוכלו לבחור באפשרות להעביר את הכסף לקופה חדשה ולקבלו כקצבה פטורה ממס לכל ימי חייהם. 

  • יש לציין כי בתנאים מסויימים גם במקרה פטירה מעבר לגיל 75, יוכלו המוטבים ליהנות מפטור ממס על כספי הקופה.

תיקון 190 מהווה אלטרנטיבה מעולה עבור כל אדם המנהל תיק השקעות בבנק או באמצעות מנהל תיקי השקעות, לכל אדם מעל גיל 60 או לכל אדם אשר רוצה להבטיח את עתיד ילדיו ולדאוג להם להגדלת קצבת הפנסיה.